• Een uitvoerbaar wijkuitvoeringsplan in 2 jaar: feit of fictie? 
Een uitvoerbaar wijkuitvoeringsplan in 2 jaar: feit of fictie? 
19 september 2022 Webinar

Een uitvoerbaar wijkuitvoeringsplan in 2 jaar: feit of fictie? 

Wilt u aan de slag met een wijkuitvoeringsplan (WUP), maar weet u niet hoe? Of bent u al bezig met de uitvoering van de WUP en worstelt u met de uitvoering hiervan? Wij nemen u op 19 september in een webinar graag mee in onze ervaringen rondom het proces dat een wijkuitvoeringsplan wordt genoemd. 

Waar gaat het over?

De meeste gemeenten hebben hun Transitievisies gereed en staan hiermee alweer voor de volgende uitdaging: het formuleren van wijkuitvoeringsplannen voor aangewezen wijken waarin duidelijk moet worden wat de weg ernaar toe zal zijn. 

De toenemende problematiek van energiearmoede, druk vanuit het Rijk en het jaar 2028 dat steeds dichterbij komt, zorgen ervoor dat er alleen maar meer spanning op de wijkuitvoeringsplannen komt te staan. Gemeenten en bewoners zijn zoekende naar het HOE. We komen erachter dat het niet meevalt uitvoering te geven aan een wijkuitvoeringsplan en dat er zowel aan de kant van de gemeente, als aan de kant van de bewoners veel vragen spelen.  

In het Gelderse programma Wijk van de Toekomst wordt vanaf 2018 ervaring opgedaan met deze vragen. Om te helpen bij de versnelling en opschaling van deze wijkuitvoeringsplannen delen wij graag onze geleerde lessen opgedaan in een drietal wijken (Lombok Arnhem, Didam Bloemenbuurt en Roosendaal) rondom de volgende twee centrale vragen;  

Is een Wijkuitvoeringsplan uitvoerbaar binnen 2 jaar?

en 

Hoe bereiden we ons voor op de uitrol na 2028?

Ga in gesprek met betrokken bewoners en ambtenaren betrokken bij de drie genoemde wijken  

Wanneer: Maandag 19 september, van 15:00-16:30  
Waar: Live vanuit de Studio Tudor in Arnhem. Deelnemers ontvangen een Zoom-link. 
Voor wie? Gemeenten, geïnteresseerde inwoners en woningcorporaties. 

Een uitvoerbaar wijkuitvoeringsplan in 2 jaar: feit of fictie?  (19 september)