Webinar Burgerberaad: wie durft?
15 februari 2023 Online

Webinar Burgerberaad: wie durft?

Wat kun je doen om een burgerberaad te laten slagen? We helpen je op weg met een gratis webinar op 15 februari 2023. Tijdens dit webinar gaan we in op de verschillende fasen van een Burgerberaad, vaak genoemde zorgen en veelgestelde vragen. Gemeente Rheden geeft bovendien een kijkje in de keuken van het afgeronde Burgerberaad “Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040?”. Remco van der Stoep van Stichting G1000.nu vertelt over de actuele ontwikkelingen rondom burgerberaden en de werkwijze en ervaring van G1000.nu.

Wie durft het aan? Door ervaringen en suggesties te delen tijdens dit webinar willen we de kwaliteit en impact van het inzetten van Burgerberaden vergroten. Iedereen met belangstelling voor democratische vernieuwing is van harte welkom. 

Webinar Burgerberaden 

Wanneer: 15 februari, 14:00 – 15:00 uur

Waar: Online. Na aanmelding ontvang je in de dagen voor het webinar per e-mail een link om deel te nemen aan het webinar. 

Voor wie: Ambtenaren, raadsleden, wethouders en geïnteresseerde inwoners

Over de sprekers

Marjolein Huijskes - Marjolein Huijskes is programmamanager Klimaataanpak bij Gemeente Rheden en projectleider van het inmiddels afgeronde burgerberaad 'Hoe wordt Rheden CO2-neutraal?'. 

Remco van der Stoep - Remco van der Stoep vervult als partner van G1000.nu de rollen van adviseur, procescoördinator en procesontwikkelaar. Stichting G1000.nu wil onder het motto ‘op weg naar een andere democratie’ een aanvulling bieden op de bestaande democratie en ervoor zorgen dat burgerberaden net zo vanzelfsprekend worden als verkiezingen.

Over burgerberaden

Er spelen heel wat complexe problemen in Nederland: van klimaat tot koopkracht van energiearmoede tot stikstofcrises en van de woningnood tot de asielcrisis. Stuk voor stuk vraagstukken waar we allemaal mee te maken hebben of krijgen. En aan de gemeentelijke politiek de uitdaging om tot gedragen oplossingen te komen. Maar zo’n oplossing kan alleen tot stand komen als iedereen erbij betrokken wordt. Maar hoe dan? Hoe krijgen we het voor elkaar dat de politiek en inwoners als partners gaan samenwerken om die ingewikkelde vraagstukken op te lossen? 

Een Burgerberaad kan hiervoor een geschikt middel zijn. Een Burgerberaad is een door loting samengestelde groep burgers die aanbevelingen over beleid doet. Zo helpen burgers de gemeentelijke overheid beslissingen te nemen over complexe onderwerpen. 

Meer weten over Burgerberaden? Meld je nu aan voor het webinar op 15 februari, 14:00 – 15:00 uur.

Webinar Burgerberaad