• Inspiratiebijeenkomst De mensvriendelijke leefomgeving

Inspiratiebijeenkomst De mensvriendelijke leefomgeving

Het aantal inwoners en gemeenten dat een bijdrage wil leveren aan een dementievriendelijke leefomgeving groeit. Op 1 december willen we ervaringen en kennis delen. De bijeenkomst is gericht op informeel contact en u kunt nieuwe inzichten en ideeën opdoen. We nodigen vooral vrijwilligers en burgerinitiatieven van harte uit. Ook beroepskrachten vanuit zorg & welzijn en gemeenten zijn welkom.

Vrijdag 1 december: van 9.30 uur (inloop) tot 13.30 uur (inclusief lunch) In het Odensehuis Zutphen, Tengnagelshoek 6, 7201 NE Zutphen
 

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden (vóór 20 november). Graag per persoon één formulier invullen. Tot 1 december!