• Niet kunnen investeren, toch profiteren

Niet kunnen investeren, toch profiteren

Hoe wordt de energietransitie inclusief en écht duurzaam?

De samenleving is in transitie. We moeten van het gas af, onze huizen geïsoleerd en zelf energie opwekken. Ook moeten we langer zelfstandig wonen, meer omkijken naar elkaar en vooral participeren. Al met al een enorme opgave voor gemeente, inwoner en organisaties. Vooral als we willen grijpen wat in deze transities verborgen ligt: iedereen een gelijke kans op een verbeterde leefomgeving. Maar hoe doen we dat, een transitie realiseren waarvan iedereen profiteert, ook mensen met een smalle beurs?

In de bijeenkomst ‘Niet kunnen investeren, toch profiteren’ gaan we in op de problematiek van een groot deel van de Nederlanders, die door een smalle beurs geen mogelijkheid ziet om zelf te investeren in verduurzaming. In deze conferentie gaan we samen op zoek naar kansen om in het kielzog van deze transities juist de sociale aspecten te verkennen én meteen praktische stappen zetten.

Op 21 maart aanstaande gaan we met elkaar in gesprek over de sociale kansen die de energietransitie biedt. Over hoe verduurzaming voor iedereen toegankelijk kan worden en bovendien met een toekomstbestendige visie wordt gerealiseerd.

Om hierover met elkaar in gesprek te gaan, hebben wij het volgende programma samengesteld:

12.30 uur        Inloop met lunch
13.00 uur        Opening Sarah Sylbing
13.10 uur        Inleiding René Schellekens
13.35 uur        Vooruitblik subsessies met Inge Knoope
13.45 uur        Subsessies
14.30 uur        Pauze
14.50 uur        Systeemopstelling met Inge Knoope
16.30 uur        Naar Rotterdams voorbeeld – Maurice Specht
17.00 uur        Afsluiting en borrel

Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen op 21 maart aanstaande!


Lees ook het blog van Wouter Pieterse en Lotte van Ooijen: Duurzaamheid en leefbaarheid verbinden

Praktisch
Aanmelden via https://goo.gl/forms/7k5bex5EuPzAewp63 Let op: er zijn slechts 100 plekken beschikbaar, dus verzeker u snel voor een plek in deze boeiende bijeenkomst.
Datum: 21 maart – 12.30 tot 18.00 uur
Locatie: Posttheater Arnhem
Meer informatie / vragen? Mail naar l.vanooijen@spectrumelan.nl