Procesbegeleiding en advies

Er zijn ontelbaar veel situaties waarbij je denkt: nou heb ik even iemand van buiten nodig. Het kan om ingewikkelde processen gaan met veel belanghebbenden en ingewikkelde vraagstukken. Het kan om een team gaan dat beter wil samenwerken, of je bent zelf partij en wil voluit mee kunnen discussiëren. In al die gevallen kan een begeleider van Spectrum het proces in goede banen leiden.  

Als procesbegeleider hebben wij de rol van verbinder, van vertaler en brengen we altijd een onafhankelijke blik. Wat het uiteindelijk resultaat wordt is niet ons belang, wij willen de eindstreep halen terwijl iedereen aan boord blijft.

Om de energie in een proces vast te houden is het belangrijk om verschillende partijen en belangen te verbinden. En dat met het (eind)doel voor ogen. We nemen hiervoor onze eigen kennis en ervaring mee én zorgen ervoor dat we de expertise uit de groep benutten. We zetten verschillende methodes in die helpen om vrij met elkaar te brainstormen, besluiten en reflecteren.