Sociale veiligheid

Sociale media en de hashtag #metoo waren nodig om wereldwijd te benadrukken dat grensoverschrijdend gedrag niet normaal is. Seksueel misbruik en huiselijk geweld is van alle tijden, maar de openheid erover is van nu. Dat is goed, want openheid vormt de basis voor een goede aanpak. 

Bij grensoverschrijdend gedrag is er altijd sprake van ongelijkwaardigheid en afhankelijkheid. Bewust en onbewust. De impact op slachtoffers is enorm. Hoe jonger het slachtoffer is, hoe dichterbij de pleger staat en hoe langer het geweld duurt, des te ernstiger zijn de gevolgen. Professionals zijn dan ook vrijwel unaniem over het belang van vroegtijdig signaleren. 
 
Vroeg ingrijpen roept tegelijkertijd veel aarzelingen en twijfels op. Want hoe doe je dat dan? En hoe weet je of je de situatie juist beoordeelt? Hoe ga je het gesprek met ouders, familieleden, kinderen aan? 
Hoe je in zulke precaire situaties handelt, kun je leren. Spectrum werkt aan een sociaal veilige omgeving voor iedereen. We doen dat met name met onze trainingen voor beroepskrachten en voor vrijwilligersorganisaties. Om de impact te versterken, maken we graag gebruik van trainingsacteurs en ervaringsdeskundigen.

Vrijwilligersorganisaties kunnen bij ons terecht voor hun aanpak om grensoverschrijdend gedrag binnen hun (sport)vereniging of stichting te voorkomen. Denk aan het voorkomen van pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie. Het begint met agenderen en doorbreken van het taboe. 
 
Beroepskrachten trainen we in de aanpak van huiselijk geweld: omgaan met signalen, het hanteren van de Meldcode, adequaat handelen. 
Spectrum is gecertificeerd om in Gelderland de Landelijke Training Aandachtsfunctionarissen van het LVAK te geven.

Natuurlijk kun je ook bij Spectrum terecht voor advies en procesbegeleiding