Aanpak kindermishandeling

Signaleren, handelen en communiceren
In Nederland zijn naar schatting minstens 118.000 kinderen per jaar slachtoffer van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Dat is 3% van alle kinderen ofwel één kind in elke klas of groep.

Kindermishandeling roept onmacht, ongeloof en verwarring op. Deze basistraining ondersteunt je bij de aanpak van kindermishandeling binnen jouw organisatie, zodat je je toegerust voelt om stappen te zetten op het moment dat je met een vermoeden van mishandeling te maken krijgt. In de training besteden we aandacht aan de drie basiscompetenties signaleren, handelen en communiceren.

Al onze trainingen worden afhankelijk van de vraag en behoefte van de groep samengesteld.

Mogelijke onderdelen

  • Wat is kindermishandeling, verwaarlozing, zorg?
  • Signaleringshouding beroepskracht, verantwoordelijkheden, taken en grenzen
  • Vergroten handelingsbekwaamheid en handelen volgens de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling
  • Samenwerken met interne en externe partners
  • Samenwerken met ouders / verzorgers
  • Bespreken van zorgen met kinderen
  • Ouders betrekken en bespreken van zorgen met ouders
  • Oefenen van oudergesprekken


Doelgroep
Beroepskrachten en vrijwilligers uit de gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning.

Duur en aantal deelnemers is in overleg. Het hele pakket - signaleren, handelen en communiceren - vraagt minimaal 2 dagdelen.

Contactpersoon: Thecla Brouwer

Terug naar pagina sociale veiligheid