Aanpak ouderenmishandeling

Signaleren, handelen en communiceren
Naar schatting krijgen 200.000 kwetsbare en afhankelijke ouderen van boven de 65 jaar te maken met mishandeling. Een schrijnend en groeiend probleem, dat niet goed op het netvlies staat.

Het gaat om een op de twintig kwetsbare ouderen, die slachtoffer worden van mishandeling, chantage en uitbuiting door familie, huisvrienden of zorgverleners. Ook mantelzorgers laten, vaak uit onmacht, de zorg soms ontsporen. Ook dat is een vorm van ouderenmishandeling.
Toch wordt mishandeling van ouderen en ontspoorde zorg weinig gezien, weinig gemeld, weinig doorbroken en gestopt. Bewustwording, deskundigheidsbevordering en herkenning is nodig om een goede signalering en aanpak mogelijk te maken.

Al onze trainingen worden afhankelijk van de vraag en behoefte van de groep samengesteld.

Mogelijke onderdelen

  • Wat is ouderenmishandeling / ontspoorde mantelzorg?
  • Signaleringshouding beroepskracht/vrijwilliger, verantwoordelijkheden, taken en grenzen
  • Vergroten handelingsbekwaamheid / handelen volgens de meldcode huiselijk geweld
  • Samenwerken met interne en externe partners
  • Samenwerken met cliënten en familieleden
  • Bespreken van zorgen met cliënten en familieleden en het oefenen van zorggesprekken

Doelgroep
Beroepskrachten en vrijwilligers uit de gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning.

Duur en aantal deelnemers is in overleg. Het hele pakket - signaleren, handelen en communiceren - vraagt minimaal 2 dagdelen.

Contactpersoon: Thecla Brouwer