De veilige vereniging

Een 'plan van aanpak' maken 
Je weet dat grensoverschrijdend gedrag diepe sporen kan nalaten. Dat wil je niet in je vereniging. Maar hoe zet je goede intenties om in beleid? 

Een veilige omgeving voorkomt incidenten, zoals ongepast gedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten. Coaches, docenten, vrijwilligers, bestuursleden en alle leden investeren met elkaar in een veilige omgeving. Vrijwilligers kunnen tijdig signaleren als er iets misgaat en weten hoe ze moeten handelen. 

In deze praktische workshop buigen we ons over een Plan van aanpak om te komen tot een veilige vereniging. Dat betekent breed investeren. Denk aan: bewustwording, risicoanalyse, het aannamebeleid bij nieuwe vrijwilligers en de VOG, omgangsvormen, doorbreken van handelingsverlegenheid, het instellen van een vertrouwenscontactpersoon en een klachtenprotocol. Aan het eind van de workshop heb je alle stappen in kaart gebracht die je wilt gaan zetten.  

Onze trainingen worden afhankelijk van de vraag en behoefte van de groep samengesteld.  

Doelgroep: elke vereniging die beleid wil maken op grensoverschrijdend gedrag. 
Duur en aantal deelnemers is in overleg. 

Contactpersoon: Thecla Brouwer

Terug naar pagina sociale veiligheid