Praten over zorg

Gespreksvoering bij geweld en mishandeling
Huiselijk geweld en mishandeling is vaak omgeven door schaamte, loyaliteit en ook onwetendheid. Dat maakt het tot een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Maar hoe voer je zo’n gesprek?

Voor alle partijen is het prettig om al in een zo vroeg mogelijk stadium zorgen te kunnen delen. Maar hoe maak je een goede start bij een zorggesprek? Hoe kun je zo goed mogelijk aansluiten bij jouw gesprekspartner? Soms (h)erkennen ouders / cliënten jouw zorg niet, of voelen ze zich aangevallen. Hoe ga je met die weerstand om?

Gespreksvoering speelt een belangrijke rol in alle stappen van de meldcode. De verschillende stappen vereisen diverse gespreksvormen en vaardigheden. Bij elk gesprek is een goede voorbereiding het halve werk.

Al onze trainingen worden afhankelijk van de vraag en behoefte van de groep samengesteld.

Mogelijke onderdelen

  • Informatie basisvaardigheden communicatie bij voeren van zorggesprekken
  • Omgaan met emoties en weerstand + oefeningen
  • Oefening succesvolle voorbereiding zorggesprekken
  • Oefeningen voeren van zorggesprekken, grensstellende gesprekken, slecht nieuwsgesprekken
  • Oefeningen aan de hand van eigen leerdoelen / casuïstiek

De training kan worden uitgevoerd met en zonder trainingsacteur.

Doelgroep
Beroepskrachten uit de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning.

Duur: in overleg 1 of 2 dagdelen
Aantal deelnemers: maximaal 15

Contactpersoon: Thecla Brouwer