Traumasensitief begeleiden

Sociale veiligheid op school en in de bso
Veel kinderen maken ingrijpende gebeurtenissen mee, die grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Hoe kun je als leerkracht of pedagogisch medewerker hun veerkracht vergroten?

Mishandeling of verwaarlozing, ouders die met ruzie of geweld uit elkaar gaan, een vader of moeder die overlijdt, in armoede leven, gepest worden op school of op de vlucht uit een land waar oorlog is. Heel uiteenlopende gebeurtenissen, die met elkaar gemeen hebben dat ze veel impact kunnen hebben op kinderen. Ervaringen die ertoe kunnen leiden dat kinderen achterstanden oplopen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Sommige gaan zich anders gedragen, andere kinderen hebben weinig zelfvertrouwen.

In de training leer je hoe je als leerkracht of pedagogisch medewerker de natuurlijke veerkracht van kinderen helpt vergroten door traumatisch sensitief te begeleiden, zodat kinderen zich bij jou en in de groep veilig voelen.

We staan stil bij de impact van ingrijpende gebeurtenissen op de ontwikkeling van kinderen. We geven gezamenlijk invulling aan de drie pijlers die helpen de natuurlijke veerkracht van kinderen te vergroten: veiligheid, stimuleren van relaties en emoties en gedrag hanteren.

Al onze trainingen worden afhankelijk van de vraag en behoefte van de groep samengesteld.

Mogelijke onderdelen

  • Ingrijpende jeugdervaringen en gevolgen
  • Natuurlijke veerkracht en het vermogen te herstellen
  • De rol van de leerkracht als betrouwbare steunfiguur
  • Praktische invulling van de drie pijlers natuurlijke veerkracht:
  • Vergroten van veiligheid
  • Stimuleren van relaties
  • Emoties en gedrag hanteren
  • De rol van de coördinator sociale veiligheid

De training kan worden uitgevoerd met en zonder trainingsacteur.

Doelgroep
Beroepskrachten uit onderwijs en kinderopvang

Duur: in overleg 1 of 2 dagdelen
Aantal deelnemers: maximaal 15

Contactpersoon: Thecla Brouwer