Verbreek de stilte

Voorlichting over grensoverschrijdend gedrag 
Elke sportvereniging wil een veilige en gezellige plek zijn waar de leden omzien naar elkaar en waar elke verstoring bespreekbaar is. Maar hoe werk je aan een veilige omgeving. En hoe voorkom je ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en uitsluiting? En als het zich voordoet, wat zijn dan je verantwoordelijkheden en hoe handel je?  

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de feiten, bewustwording en signaleringshouding. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag, hoe vaak komt het voor en wat kunnen de gevolgen zijn? Daarnaast bespreken we hoe je kunt signaleren en wat je daarvoor nodig hebt.  

De definitieve invulling van de bijeenkomst is afhankelijk van de vraag en behoefte van de groep.  

Mogelijke onderdelen

  • Ervaringsverhaal: live-interview of filmpjes ervaringsdeskundigen 
  • Informatie (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan de hand van stellingen: 
    • wat is (seksueel) ongewenst gedrag 
    • hoe herken je ongewenst gedrag 
    • wat is jouw rol / verantwoordelijkheden / grenzen 
  • Veiligheid op de agenda: wat is er al, wat ontbreekt en waar is behoefte aan 

Doelgroep: sportverenigingen en aan te passen voor elke andere vereniging, stichting of organisatie. 
Duur en aantal deelnemers is in overleg.

Contactpersoon: Melanie Reekers

Terug naar pagina sociale veiligheid