Jij maakt het verschil: Signaleren en handelen bij zorg voor vrijwilligersorganisaties

Als vrijwilliger, sporttrainer en/of begeleider kun je je zorgen maken over een kind of over een oudere waarmee je omgaat. Hij/zij kan zich bijvoorbeeld van het een op het ander anders gedragen of terloops iets loslaten over de situatie thuis, je ziet blauwe plekken of andere verwondingen.

Deze signalen kúnnen wijzen op zorgtekorten en mogelijke mishandeling en/of verwaarlozing maar kunnen ook wijzen op andere problemen.

Vrijwilligers kunnen veel betekenen, staan vaak dicht bij de kinderen/mensen waar zij mee werken en  zijn hierdoor goed in staat om tijdig een signaal op te vangen. Ze ontwikkelen een “niet-pluis”-gevoel, maar hoe ga je hiermee om, moet/wil je wel of niet actief van betekenis zijn? Om veel leed te voorkomen, is het belangrijk om zo vroegtijdig mogelijk te signaleren en om adequaat te handelen. 

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
De meldcode is een overzichtelijk 5 stappenplan en is er op gericht zo vroeg mogelijk van betekenis te kunnen zijn. Deze wet is geschreven voor professionals en voor door de gemeente gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties, maar biedt ook voor andere vrijwilligersorganisaties goede aanknopingspunten.

Afhankelijk van uw vraag kunnen wij een training of informatiebijeenkomst organiseren. 

(Mogelijke) inhoud van de training:

  • Inhoudelijke informatie over zorg, onveiligheid, vormen van huiselijk geweld  
  • Informatie over de meldcode en de verschillende stappen in het signaleringsproces 
  • ‘Ogen en oren van de (sport)vereniging en dan?’ - rol en handelingsmogelijkheden vrijwilliger 
  • Praktische handvatten  

Praktische informatie

Doelgroep:
            Vrijwilligersorganisaties 

Duur:      
            Een dagdeel

Aantal deelnemers:
            In overleg

Contactpersoon