Eigen Kracht en Vraaggericht werken

De nieuwe professional binnen Zorg & Welzijn heeft als uitgangspunt dat de vraag van de klant/cliënt centraal staat en niet het aanbod van de professional of organisatie. Hij laat klant/cliënt zijn hele verhaal vertellen, sluit aan bij zijn vragen en behoeften en zet in op het vergroten van de zelfregie. 

Kwetsbare burgers in de eigen kracht te zetten, de regie bij hen te laten en aan te sluiten bij hun wensen en behoeften lijkt gemakkelijker dan het in de praktijk is.

Deze training gaat zowel over de eigen kracht van de professional zelf als over de wijze waarop hij de klant/cliënt (en zijn netwerk) in zijn eigen kracht zet.

In de trainingsbijeenkomsten wordt gewerkt met interactieve, reflectieve en praktische oefeningen en werkvormen. We sluiten zoveel mogelijk aan op de ervaringen en werksituaties van de deelnemers. Opdrachten worden afwisselend individueel of in groepsverband gemaakt. Op deze wijze zorgen we voor voldoende variatie in de training en krijgen deelnemers de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers een opdracht waarmee zij in hun eigen praktijk aan de slag gaan.

De resultaten van deze training zijn:

  • deelnemers zijn geïnformeerd over en geïnspireerd door de Eigen Krachtmethodiek en hebben inzicht gekregen in wat dit van hen als persoon en professional vraagt en hebben gereflecteerd op hun eigen competenties en houding;
  • deelnemers hebben gespreksvaardigheden opgefrist en hebben geoefend met een aantal basisinterventies uit de oplossingsgerichte/progressiegerichte benadering, gericht op het in beeld brengen van de ‘gewenste situatie’ van de klant en op het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden;
  • deelnemers hebben ‘moeilijke situaties’ en persoonlijke leerdoelen in de gespreksvoering geoefend en handvatten gekregen voor de eigen praktijk.

Ervaringen deelnemers:
“Heb veel geleerd en kan nu gerichter vragen stellen en dan zo dat mensen zelf onderdeel worden van de oplossing.”

“Ik ben ontzettend blij dat de manier van oefenen zo laagdrempelig was. Met zijn tweeën een stap, met zijn allen ervaren .”