Gespreksvoering bij huiselijk geweld/kindermishandeling/ouderenmishandeling

Huiselijk geweld is een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Een onderwerp dat vaak omgeven is door schaamte, loyaliteit en ook onwetendheid. Voor alle partijen is het prettig om al in zo vroeg mogelijk stadium zorgen te kunnen delen.
Maar hoe maak je een goede start bij een zorggesprek? Hoe kunt je zo goed mogelijk aansluiten bij je gesprekspartner. Wat kunt je doen wanneer ouders / cliënten uw zorg niet (h)erkennen of zich aangevallen voelen ? 

Gespreksvoering speelt een belangrijke rol  in alle stappen van de meldcode. Bij de verschillende stappen in de meldcode zijn er verschillende gespreksvormen en vaardigheden mogelijk/nodig. Bij elk gesprek is een goede voorbereiding het halve werk.

De inhoud van de training  is afhankelijk van je vraag en behoefte en kan samengesteld worden uit de volgende onderdelen.

Inhoud van de training:

  • Informatie basisvaardigheden communicatie bij voeren van zorggesprekken
  • Omgaan met emoties en weerstand + oefeningen
  • Motiverende gespreksvoering + oefeningen
  • Oefening succesvolle voorbereiding zorggesprekken
  • Oefeningen voeren van zorggesprekken, grensstellende gesprekken, slecht nieuwsgesprekken
  • Oefeningen aan de hand van eigen leerdoelen / casuïstiek

Praktische informatie

Doelgroep:
            Beroepskrachten uit de sectoren gezondheidszorg, zorginstellingen, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning.

Duur:      
            Een á twee dagdelen. De training kan worden uitgevoerd met en zonder trainingsacteur.

Aantal deelnemers:
            In overleg – meeste rendement bij kleine groepen (maximaal 15 deelnemers).

Contactpersoon