Landelijke Training Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld & kindermishandeling en/of ouderenmishandeling (LVAK)

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een afwegingskader op te nemen in deze meldcode. Ook wordt organisaties geadviseerd een aandachtsfunctionaris aan te stellen.
 

Om deze taak goed uit te voeren, kun je de Training Aandachtsfunctionaris volgen. De training sluit aan op relevante, actuele ontwikkelingen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De training is ontwikkeld door de LVAK, en wordt uitgevoerd door speciaal voor deze training opgeleide trainers van de LVAK. In Gelderland wordt deze training o.a. uitgevoerd door Spectrum. De training wordt zowel als open aanbod als ‘in company’ aangeboden.

Vanaf september 2018 is het mogelijk een extra trainingsmodule aanscherping meldcode en afwegingskader te volgen.

Wat doet de aandachtsfunctionaris?
De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ook functioneert de aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt de aandachtsfunctionaris verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn. Daarnaast heeft de aandachtsfunctionaris een grote rol bij het begeleiden en advies geven aan collega's als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Onderdelen van de training
Tijdens de training krijg je de onderdelen van de training op twee niveaus aangeboden:

 • Voor jezelf in je functie als aandachtsfunctionaris
 • Voor het begeleiden van de collega’s en de directie/bestuur

In de training worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Theorie rond huiselijk geweld en/of kindermishandeling 
 • Kennis en werkwijze van de meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling 
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, de directie en de uitvoerende collega’s
 • Kennis van het afwegingskader
 • Wettelijke en juridische kaders
 • Documenteren
 • Maken van een plan van aanpak/implementatieplan voor de organisatie
 • Kennis van Veilig Thuis, monitoring en radarfunctie
 • Advies geven en begeleiden van collega’s bij het nemen van de stappen
 • Motiveren van de collega's om de meldcode te hanteren
 • Signalen, vermoedens concreet beschrijven
 • Directie en bestuur adviseren, begeleiden bij de implementatie, hanteren en borging van de meldcode 
 • Eigen inzicht in het handelen als aandachtsfunctionaris
 • Communicatie als aandachtsfunctionaris, profileren, motiveren, adviseren en begeleiden 
 • Wegen van veiligheid en risico’s en het hanteren van het afwegingskader
 • Het samenwerken met ketenpartners

Tijdsinvestering

 • De training beslaat in totaal 5 dagdelen, verdeeld over 3 dagen.

Aantal deelnemers

 • Het maximale aantal deelnemers per training is 12.

Kosten

 • Per deelnemer: € 575,00
 • In-company: € 4.500,00

Kosten module ‘Aanscherping meldcode en afwegingskader’ (1 dagdeel) € 75.- per deelnemer

Aanmelden kan via de website van de LVAK.

Contactpersoon