Werken met de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en/of ouderenmishandeling

De Wet meldcode heeft als doel mogelijk geweld binnen de huiselijke kring te voorkomen.  Het streven is niet dat er zoveel mogelijk wordt gemeld, maar dat er sneller en adequater  wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld & kindermishandeling en/of ouderenmishandeling.

Maar hoe ziet de meldcode eruit, wat is de werkwijze bij de verschillende stappen, welke verantwoordelijkheden horen hierbij en wat zijn belangrijke voorwaarden bij implementatie van de meldcode binnen uw eigen organisatie?

Afhankelijk van uw vraag kunnen wij een training of informatiebijeenkomst organiseren.

 

(Mogelijke) inhoud van de training:

  • Inhoudelijke informatie huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
  • Kort (+ werken met stellingen / filmpjes ed)
  • De meldcode en de verschillende stappen in het signaleringsproces
  • Verkennen van grenzen en verantwoordelijkheden beroepskrachten
  • Praktische handvatten bij signaleren, registreren en risicotaxatie
  • Privacy en dossiervorming
  • Samenwerking met interne- en externe partners
  • Aanzet voor plan van aanpak

 

Praktische informatie 

Doelgroep:
            Beroepskrachten uit de sectoren gezondheidszorg, zorginstellingen, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning.

Duur:      
            Een á twee dagdelen

Aantal deelnemers:
            In overleg

Contactpersoon