Algemene leveringsvoorwaarden

Voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Spectrum en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Download Algemene voorwaarden Download

Privacystatement

In deze privacystatement omschrijven wij, Spectrum, partner met elan, wat wij met de verzamelde persoonsgegevens doen en waarom. 

Download Privacystatement Download