Behoud van dorpshuis in Well blijkt haalbaar

In het dorp Well in het Rivierenland staat sinds 1969 dorpshuis ‘Ons Huis’. In 2014 wilde de gemeente het dorpshuis sluiten. Er was sprake van een negatieve exploitatie en veel achterstallig onderhoud. Kwam er na 45 jaar een einde van Ons Huis? Dat vonden de inwoners van Well jammer, dus was er een plan nodig om uit de rode cijfers te komen.

Samen met de bewoners heeft Spectrum een bedrijfsplan opgesteld waarbij naast de verenigingsactiviteiten ook een grotere rol was weggelegd voor zorgvoorzieningen. Met de aanbevelingen uit het bedrijfsplan lukte het vervolgens om weer zwarte cijfers te schrijven. Het dorp kan met hernieuwde energie naar de toekomst kijken.

Het achterstallige onderhoud is met de nieuwe aanpak nog niet opgelost. In 2017 heeft Spectrum een haalbaarheidsonderzoek afgerond om te onderzoeken hoe de dorpshuisfunctie toekomstbestendig kon worden gemaakt. Samen met de inwoners en het bestuur keken we welke rol het dorpshuis kan spelen om de leefbaarheid in Well ook in de toekomst in stand te houden.
Daarbij keken we welke taken vanuit de Wmo naar het dorpshuis zouden kunnen gaan. We onderzochten met elkaar verschillende samenwerkingsopties met de school en de voetbalvereniging. En we keken of het wellicht of wenselijk was om samen met een van deze organisaties een nieuw complex te bouwen. Voor het bepalen van de ruimtelijke en financiële haalbaarheid werd samengewerkt met bureau Hemm.

Op basis van verschillende (financiële) kaders is vervolgens een scenario uitgewerkt dat uitgaat van een renovatie en verbouwing van het huidige pand. In dit scenario wordt het minste geld uitgegeven voor het realiseren van een goede toekomstbestendige en noodzakelijke voorziening in Well. Medio september 2017 maakte de gemeenteraad van Maasdriel het benodigde budget vrij: Ons Huis blijft!

Contactpersoon