Bereikbaarheid

Door krimp en vergrijzing in kleine kernen sluit het aanbod van het openbaar vervoer niet langer aan op de vraag. De oplossing hiervoor ligt bij het organiseren van flexibele vervoersvormen op maat. 

Er is niet één vervoersoplossing die naar alle gemeenten gekopieerd kan worden. Maar de oplossing kan wel altijd gevonden worden bij de inwoners. Zo sluit de oplossing naadloos aan bij de behoefte van de bewoners, want het is hun eigen oplossing. Het resultaat van een bewonerstraject is een vervoersoplossing met een plan van aanpak.