Slimme mobiliteit in de Achterhoek

De deelauto, het Ritszproject, de e-car, slimme fietsen, een vervoerscoöperatie, de Achterhoek is creatief in het ontwikkelen en experimenteren met nieuwe vormen van vervoer. Dit helpt om voorzieningen ook in de toekomst voor alle bewoners bereikbaar te houden. Maar die pilots en projecten moeten wel van elkaars bestaan weten en op elkaar afgestemd worden. De taak van Spectrum in de rol van ‘kennismakelaar bereikbaarheid’ is om verbindingen te leggen en regionale projectinitiatieven te steunen bij deze ontwikkelingen.

Spectrumcollega Margret is kennismakelaar ‘bereikbaarheid’. Ze ondersteunt nieuwe projecten op het gebied van bereikbaarheid die door bewoners of bijvoorbeeld een ziekenhuis worden opgezet. De kunst is dan dat nieuwe initiatieven van bewoners naast ondersteuning óók gehoor krijgen bij de samenwerkende gemeentes.

Ondernemers en bewoners zijn ambitieus, betrokken en willen snel in een behoefte voorzien met nieuwe technologie zoals apps. Overheden kunnen vaak minder snel op nieuwe ontwikkelingen inspelen vanwege wettelijke taken, ontbrekende capaciteit, kennis of budgetten. Het verbinden zit hem dus in overleg met alle betrokkenen, op de hoogte blijven van initiatieven op het gebied van mobiliteit en de taal van zowel bewoners als ambtenaren spreken.

De kennismakelaar wordt aangestuurd door Achterhoek 2020, een bestuur van de drie o’s in de Achterhoek: overheid (7 gemeentes), organisaties (zorg, onderwijs), ondernemers. Samen met bewoners zijn de drie o’s verantwoordelijk voor de 'smart' ontwikkelingen in de Achterhoek.

Er wordt aan drie grote thema’s gewerkt: smart werken, duurzaam wonen en slimme bereikbaarheid. Daarbij krijgen jongeren veel aandacht en is de regio hard bezig dé afstudeer- en stageregio te worden. De 'ontwikkeling van de toekomst' vindt z'n uitwerking in een gezamenlijke uitvoeringsagenda A2020 waarbij projecten door de drie o's en de provincie worden ondersteund en gefinancierd. De projecten gaan over de gemeentelijke en soms nationale grens met Duitsland heen.

Bekijk hieronder het korte videoverslag van de toekomsttoer 'samen slim op weg', regio Achterhoek op 26 januari 2018.

Contactpersoon