Op weg naar werk met een communicatietool

Bij de aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Foodvalley ligt de focus op het vinden, activeren en toeleiden van (kwetsbare) jongeren naar een baan of leerwerkplek. Alleen waar vinden jongeren de mogelijkheden hiervoor? Jongeren, regionale professionals en stakeholders die werken op het gebied van jongeren en het begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt vinden elkaar nog te weinig.

De Foodvalley jongerenraden en jeugdbaanmakelaar gaan in 2018 een communicatietool met diverse functies ontwikkelen met daarbij aanvullende bijeenkomsten waar jongeren en organisaties kunnen uitwisselen. Het doel is om de toegang tot werk en stage makkelijker te maken. De jongerenraden gaan voor deze tool subsidie aanvragen bij Provincie Gelderland. Vanuit de Leefbaarheidsalliantie ondersteunen wij de jongeren in dit proces.