Dat kan - ik - beter

Veel mensen ervaren een kloof tussen inwoners en de politiek, en tussen inwoners en professionals. Nu steeds duidelijker en meer wordt ingezet op burgerkracht en burgerverantwoordelijkheid probeert de lokale overheid deze kloof te dichten. Inwoners nemen soms zelf het initiatief om taken van de overheid over te nemen. Ze gaan bijvoorbeeld een gesloten buurthuis zelf beheren. Of een gemeente vraagt bewoners om zelf  het groenonderhoud te doen. Met geld uit de gemeentebegroting – en dan mogen ze het verschil houden als het goedkoper kan.

In het project "Dat kan – ik – beter" willen we naar een doorbraak in dat nieuwe samenspel tussen inwoners, lokale overheid en professionals. We gaan naar een samenwerking waarin nieuwe democratische spelregels gelden. Geïnspireerd door Engeland (Localism Act) doet Nederland ervaring op met buurtrechten, waarmee burgerinitiatieven worden gestimuleerd. Door het (lokaal) invoeren van deze rechten krijgen gemeenschappen en groepen individuen meer bevoegdheden. Bevoegdheden die passen bij de verantwoordelijkheden die inwoners in deze tijd ook toegeschoven krijgen. We trekken daarin op met het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). 

Spectrum ondersteunt concrete initiatieven van inwoners om met buurtrechten aan de slag te gaan. Zoals Wijkplaats Buur in Nijmegen, dat in een seniorencomplex een huiskamer voor de wijk is gestart. En nu samen met haar partners, de gemeente Nijmegen, Talis Woningcorporatie en het Sociaal Wijkteam Nijmegen Zuid, gaat kijken welke taken zij van hen kan overnemen, via het "right to challenge".