Deep Democracy in de klas

Als een leerkracht iets in de klas vraagt, zijn het vaak dezelfde kinderen die antwoord geven. Maar hoe kom je er nu achter wat er in de rest van de kinderen omgaat? Je wilt als leerkracht niet alleen naar de ‘harde roepers’ luisteren. Je wilt van iedereen weten wat zijn of haar mening is. In Westervoort durfde een leraar het samen met zijn klas aan om Deep Democracy workshops te volgen.

Deep Democracy kent handige tools om te leren communiceren. Het helpt om anderen beter te begrijpen. Om te horen wat de meerderheid, maar zeker ook de minderheid, vindt. Tijdens de workshops doen de leerlingen en de leerkracht verschillende oefeningen.

Zo wordt de klas bijvoorbeeld in drie vakken opgedeeld. In het middelste vak staat een leerling samen met iemand van Spectrum. De leerling mag zelf kiezen wat hij of zij wil zeggen, bijvoorbeeld ‘ik vind dat er teveel lawaai is in de klas’. De andere leerlingen mogen vervolgens aangeven of ze dit herkennen. Als ze het herkennen gaan ze in het linker vak staan, herkennen ze het niet dan mogen ze in het rechter vak gaan staan. De leerlingen ervaren dat je nooit alleen staat. Er zijn altijd mensen die hetzelfde vinden als jij.

Ook voor de leerkracht zijn de workshops een openbaring: ‘Dit jongetje heeft nog nooit iets persoonlijks in de klas gezegd en nu wel’. De leerkracht ontdekt wat er leeft in de groep en kan met de leerlingen nieuwe of betere afspraken maken waarin iedereen zich kan vinden. Alle leerlingen voelen zich op deze manier gezien en worden betrokken.

Deze methode vergroot zowel de sociale veiligheid in de klas, als de zeggenschap van leerlingen in de klas. Het maakt de afwijkende stemmen in de groep zichtbaar en zorgt dat kinderen zich gehoord voelen. Wilt u meer weten? Of zelf Deep Democracy ervaren? Laat het ons weten.