De Fruitmotor in de Betuwe

We helpen de coöperatie De Fruitmotor bij het in de markt zetten van hun lokaal geproduceerde producten. Onder andere de eerste betuwse appelcider ligt nu op de planken. Wij onderzoeken hoe we de dorpshuizen bij deze verkoop kunnen betrekken.

Het fruit wat in de Betuwe een ‘vlekje’ heeft, dus niet helemaal puntgaaf is, wordt normaal naar het buitenland verscheept en daar tot tal van producten verwerkt. Dit is slecht voor de landbouwgrond, slecht voor de teler en zonde voor de consument dat een mooi product de regio verlaat. De Fruitmotor kantelt dat hele proces door elke stap in deze keten lokaal te laten uitvoeren. Daar horen ook verkoopkanalen bij die iets bijdragen aan de lokale gemeenschap. Koop en verkoop dus voor een betere regio!

Contactpersoon