De Vonk: ontdek je actieve burgers

Gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren om ideeën en denkkracht van inwoners te benutten, waarbij zij zelf minder sturend zijn. De Vonk geeft een impuls aan de kanteling in de verhouding tussen overheid, burgers en instellingen.

De Vonk is een wedstrijdmethodiek plus communicatiecampagne die jong en oud uitdaagt om met initiatieven voor een beter leefklimaat te komen. Alle inwoners kunnen meestemmen op de beste burgerinitiatieven in hun gemeente. Winnen, maar ook het meedoen zelf is een stimulans voor bewoners om hun idee uit te voeren.

In Gelderland is de De Vonk onder andere uitgevoerd in de gemeenten Ubbergen, WestervoortWageningenHeumen en Oldebroek. Hier zijn mooie activiteiten uit ontstaan.
Vanuit Gelderland is de vonk overgeslagen naar de provincies Groningen en Drenthe. Zo is er in HarenTen Boer, Slochteren en Assen een Vonk geweest en onlangs heeft Hoogezand-Sappemeer voor de tweede keer een Vonk gehad. 

Het VSBfonds steunt de Vonk. Wilt u ook meer burgerinitiatieven in uw gemeente, zodat inwoners zich actiever gaan inzetten voor de leefbaarheid of voor een positief opvoedklimaat in hun wijk of dorp. Neemt u dan contact op met Gerrit Kapteijns of Elise Roelofse.

Kijk voor meer informatie naar onze publicatie Vonk van Nederland en de website van De Vonk.
Lees ook waarom 5 gemeenten kiezen voor de Vonk in hun gemeente in de te downloaden flyer!

 

Ga hier naar de website van de Vonk!
Download hier de flyer! Download