Deep democracy, de wijsheid van de minderheid

Deep Democracy is een manier van besluiten nemen met aandacht voor de stem van de minderheid. In plaats van te streven naar consensus gaat deze methode er vanuit dat we van mening mogen verschillen en hier iets van kunnen leren. En dat je dan betere besluiten krijgt.

In een besluitvormingsproces volgens de principes van Deep Democracy kan iedereen zonder oordelen dat zeggen wat gezegd moet worden. Niemand heeft het monopolie op de waarheid.
Het is belangrijk om de (zwijgende) minderheid een stem te geven. Want mensen die het niet, of niet helemaal, eens zijn met een meerderheidsbeslissing, gaan meestal op een of andere manier in verzet: ze gaan mokken of mopperen in de wandelgangen, saboteren een besluit of haken op een gegeven moment teleurgesteld af.

Deep democracy zet in het proces vijf stappen:
1. Verzamel alle invalshoeken
2. Zoek actief naar het alternatief
3. Verspreid het alternatief
4. Voeg minderheidswijsheid toe aan het meerderheidsbesluit
5. Duik in de onderstroom

Getrainde medewerkers van Spectrum zetten de methodiek in bij besluitvormingsprocessen in groepen, bijvoorbeeld een dorpshuis of bewonersinitiatief dat moet beslissen hoe ze verder willen gaan. Of een bijeenkomst vanuit de gemeente om met elkaar over de toekomst na te denken.

De methode is oorspronkelijk ontwikkeld door Myrna en Greg Lewis in het bedrijfsleven van Zuid Afrika, toen zij de opdracht kregen om het elektriciteitsbedrijf van Zuid-Afrika om te vormen van een racistische, in de Apartheid gewortelde organisatie, naar een inclusieve organisatie.