Dieren in de wijk

“Ik wil mijn hondje niet kwijt. Maar ik moet naar het ziekenhuis voor een operatie en dan mag hij natuurlijk niet mee. Wat moet ik nu doen?” 

Steeds vaker kwam de vraag binnen bij ZorgDat, de welzijnsorganisatie in Harderwijk, om de zorg voor een huisdier tijdelijk over te nemen. De vraag kwam veelal van heel kwetsbare inwoners. Oudere mensen waarvan familie en bekenden ver weg wonen. Mensen met een (tijdelijk) sterk verminderde gezondheid. Mensen met beperkte financiële middelen. Mensen zonder netwerk in hun wijk. De situatie van de hulpvragers is divers, maar de betekenis die het huisdier aan hun leven geeft is voor allen gelijk: die is van onschatbare waarde.

Bij ZorgDat ontstaat het idee om hulpvragers te koppelen aan (kwetsbare) vrijwilligers, die tijdelijk de zorg voor het huisdier overnemen. Huisdieren hoeven dan niet naar het asiel, maar kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven. Omdat huisdieren er voor zorgen dat er makkelijker contacten worden gelegd hebben ook de vrijwilligers baat bij deze manier van werken. Ze worden op wijkniveau ingezet en leren zo contact te maken met zowel de hulpvrager als met andere wijkbewoners. Kwetsbare inwoners, hetzij als hulpvrager of als vrijwilliger, komen in verbinding met de wijk. Er wordt zo een bijdrage geleverd aan het (opnieuw) participeren in de Harderwijkse samenleving. 

Spectrum beschrijft in een werkboek stapsgewijs de ervaringen die in Harderwijk zijn opgedaan. Zo kan dit project ook in andere wijken starten. Dit werkboek is geen blauwdruk, maar geeft tips en handvatten zodat u in uw eigen omgeving ook met het project aan de slag kunt.

Contactpersoon