Dorp als verzorgingshuis, thuis in kleine kernen

Zorgen dat ouderen veilig, met voldoende zorg en hulp in hun eigen gemeenschap prettig kunnen blijven wonen. Dat is een hele opgave voor u als oudere, sociaal netwerk, dorp, woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente.

Spectrum heeft een integraal aanbod voor u ontwikkeld, waar bewonersparticipatie, burgerkracht, voorzieningen, wonen en informele zorg aandacht krijgen. Afhankelijk van het vraagstuk dat in uw dorp of dorpen speelt, gaan we samen aan de slag. Wij bieden u begeleiding bij het proces om tot de best passende oplossing te komen. Immers ieder dorp is anders en ieder dorp heeft andere wensen en behoeften!
 

Zie als voorbeeld Hoffelijk wonen in Zetten.

Download Folder Dorp als verzorgingshuis Download