Dorp als verzorgingshuis Laren

Zorgen dat ouderen veilig, met voldoende zorg en hulp in hun eigen gemeenschap prettig kunnen blijven wonen. Dat is een hele opgave voor u als oudere, sociaal netwerk, dorp, woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente.

Spectrum heeft een integraal aanbod voor u ontwikkeld, waar bewonersparticipatie, burgerkracht, voorzieningen, wonen en informele zorg aandacht krijgen. Afhankelijk van het vraagstuk dat in uw dorp of dorpen speelt, gaan we samen aan de slag. Zo ook in Laren.

Dorpswandelingen

Zaterdag 21 februari zijn de dorpen Laren en Epse in gemeente Lochem gestart met een wandeling van betrokken en actieve bewoners langs voor het thema belangrijke plekken: Kulturhus, kerk, dagopvang, bibliotheek, school, sportgebouw, et cetera. De adviseurs van Spectrum die de procesbegeleiding in de pilot doen werden rondgeleid en bijgepraat over activiteiten, zorg voor elkaar, faciliteiten, ontmoeting, mobiliteit. In ieder dorp is dat weer anders. 

‘Lochemse aanpak’ – januari 2015

In plaats van twee kernen aan te wijzen voor de pilot, heeft gemeente Lochem alle dorpsraden, – platforms en –belangenverenigingen uitgenodigd voor een startbijeenkomst eind januari. Aan de hand van werkvormen en thema’s hebben de aanwezige dorpen zelf de keuze gemaakt welke twee dorpen op dit moment het meest kansrijk zijn om een jaar mee te draaien in de pilot Dorp als Verzorgingshuis. Dat werden Laren en Epse. De andere dorpen hebben aangegeven graag betrokken te blijven, zodat ze kunnen meedelen in de ervaringen van de pilot. 

Contactpersoon