Naar een vitaal Dorpshuis De Stuw

Dorpshuis De Stuw is gevestigd in hartje Hoevelaken. Het dorpshuis zou, als gemeenschapsvoorziening, meer die functie van kloppend hart willen vervullen. Vooral in het weekend en overdag laat de bezettingsgraad te wensen over. De ambitie is een open toegankelijk gebouw waar een diversiteit aan sociaal-culturele activiteiten plaatsvindt. Hoe wordt De Stuw een vitaal ‘Huis van het Dorp’?

Het bestuur heeft onder de noemer ‘Huis van het Dorp’ inwoners en organisaties gemobiliseerd om mee te praten over activiteiten waar het dorp behoefte aan heeft. Dorpshuis De Stuw als middelpunt van sociaal- maatschappelijke voorzieningen is het idee. Een dorpshuis is tenslotte veel meer dan een verhuurder van zaaltjes en vergaderruimtes.

Huisvesting
Ook zijn er in Hoevelaken organisaties die zich moeten bezinnen op hun huisvesting; de bibliotheek, de volksuniversiteit en het kunstcentrum. Welke functies zouden een plek kunnen krijgen in De Stuw? Dat roept een complex aan vervolgvragen op, want wat betekent dat dan voor de huidige gebruikers? Past het allemaal in de huidige bouwvorm en hoe ziet het investeringsplaatje er uit? Welke voordelen zitten er aan samenwerking en welke valkuilen kun je verwachten? Wat wordt de gezamenlijke visie op zo’n multifunctionele voorziening?

Spectrum als onafhankelijke adviseur
Complexe processen - zoals het multifunctioneel invullen van bestaande accommodaties - zijn afhankelijk van een goede samenwerking tussen alle stakeholders. De belangen van de verschillende partijen zijn groot en keuzes hebben vaak verstrekkende gevolgen, ook voor de verre toekomst. De betrokken partijen merken na de eerste verkennende gesprekken dat zij behoefte hebben aan een onafhankelijke partij. Spectrum krijgt de taak om de route uit te stippelen, het proces te begeleiden en de regie te voeren.

Resultaat
Er is een duidelijk beeld van de behoefte aan voorzieningen in het dorp, nu en in de toekomst. In bijeenkomsten met bewoners zijn meer dan honderd ideeën geopperd. Met alle betrokkenen zijn er vier mogelijke scenario’s geschetst. Duidelijk is dat de belangrijkste partners graag met elkaar willen samenwerken. Als er een afgewogen keuze is gemaakt, kunnen de partners het proces van samen inrichten beginnen: de organisatie vormgeven, de verantwoordelijkheden verdelen, het beheer regelen en ook letterlijk de ruimtes inrichten.

Contactpersoon