De Effectencalculator

Wat is het effect van onze aanpak?  De Effectencalculator geeft het antwoord.

 

Bij een nieuwe aanpak komt al snel de vraag naar boven: wat is nou eigenlijk het effect van deze aanpak? Om die vraag te kunnen beantwoorden is de Effectencalculator ontwikkeld. Het is bij uitstek geschikt voor aanpakken waar maatwerk voor individuele personen centraal staat. Betrokkenen rondom een individuele casus gaan in dialoog. De geboden ondersteuning komt aan bod en wat deze ondersteuning betekende voor de individu en de kwaliteit van leven. Ook wordt de reguliere aanpak besproken. Welke ondersteuning zou in de gebruikelijke werkwijze geboden zijn? En welk effect zou deze aanpak op de individu hebben gehad? Met behulp van de Maatschappelijke Prijslijst wordt een prijskaartje aan de ondersteuningsactiviteiten gehangen. Dat maakt het verschil tussen de nieuwe en gebruikelijke werkwijze meteen duidelijk.

De Effectencalculator maakt inzichtelijk of uw inzet effectief is, of de nieuwe aanpak beter is dan uw gebruikelijke werkwijze en of uw nieuwe aanpak goedkoper is.

Contactpersoon