• Evaluatie van het preventief jeugdbeleid Apeldoorn

Evaluatie van het preventief jeugdbeleid Apeldoorn

Voor de gemeente Apeldoorn zijn we gestart met de evaluatie van het preventief jeugdbeleid over de jaren 2012 – 2015. In verschillende groepen jongeren, ouders en professionals halen we informatie op. We vragen naar de eigen kracht en vrijwillige inzet, dat input levert voor toekomstig beleid. 

Met regelmaat vraagt het College of de Raad om een evaluatie van bestaand beleid, bedoeld om hen sturingsinformatie te leveren. Zo voerden wij in opdracht van de gemeente Nijmegen een evaluatie uit van de inhoud en kwaliteit van het schoolmaatschappelijk werk in Nijmegen en regio. We startten met groepsconsultaties bij alle disciplines in het onderwijs. De uitkomsten zijn verwerkt tot een digitale quickscan die breed is uitgezet. Ook ouders en jongeren hebben ingebracht wat zij van het schoolmaatschappelijk werk vinden. De evaluatie levert de gemeenten en schoolbesturen extra input op voor hun besluitvorming. 

Contactpersoon