Financieel Trefpunt Elburg

Armoede, schulden en andere financiële problematiek. Als je er nooit mee te maken hebt gehad is het moeilijk om je in te leven in iemand die hier wel mee te maken heeft. Daarom werken er in het nieuwe financiële trefpunt in Elburg geen hulpverleners, maar ervaringsdeskundigen.

In de rol van projectleider ondersteunt Spectrum op dit moment verschillende formele en informele hulpverlenende partijen om dit trefpunt in Kulturhus Het Huiken te realiseren. Het moet een inloop worden waar je terecht kan met al je vragen over financiën én een lekker kopje koffie. De koffie en de antwoorden krijg je van iemand die echt snapt waar je tegen aan loopt als het financieel niet zo goed gaat.

Met deze werkwijze hopen de betrokken partijen zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Preventie en vroegtijdige signalering moeten de resultaten zijn. In de herfst van dit jaar moet het Trefpunt zijn deuren openen en komen we bij je terug met de eerste resultaten!