• Geld en Meer - Nieuwe inzichten voor kinderen én gemeente

Geld en Meer - Nieuwe inzichten voor kinderen én gemeente

In de gemeenten Zutphen en Montferland hebben in 2018 ruim 600 kinderen de workshop Geld en Meer gevolgd. Niet alleen hebben zij tijdens deze workshop op een eigentijdse wijze kennis gemaakt met budgetteren en financiële keuzes, ook hebben zij hun gemeente geadviseerd over het minimabeleid: wat is nou écht belangrijk voor een kind om mee te kunnen doen?

Ook de docenten komen aan het woord: wat zien zij in hun klassen? Weten zij de weg in hun school en gemeente indien zij armoede of financiële problematiek vermoeden? Op basis van deze input zijn twee bijzondere rapporten ontstaan. Rapporten met adviezen, die één op één aansluiten op de belevingswereld van een kind; het is gestoeld op hun eigen kennis, kunde en competenties.

Met deze pragmatische en realistische aanbevelingen kan een gemeente direct aan de slag om hun eigen minimabeleid en Kindpakket aan te scherpen en zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Geld en Meer in uw gemeente?
Spectrum verzorgt zowel de workshop als het rapport met praktische adviezen. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Maaike of Lotte. Zij komen graag bij u langs om u meer te vertellen over de mogelijkheden.