HeForShe

HeForShe is een wereldwijde VN-campagne voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het doel is om bewustwording te creëren over genderstereotypen en zo meer gelijkheid.

In Gelderland zet een jongerenwerkgroep zich hiervoor in door andere jongeren te informeren en inspireren over gendergelijkheid. De werkgroep vindt dat dit niet alleen een vrouwenkwestie is, maar een kwestie van mensenrechten. Zo heeft de werkgroep een zelfgemaakte vooroordelenkoffer, vol vragen, raadsels en stellingen om mensen aan het denken te zetten. Daarnaast heeft de werkgroep op scholen quizzen gehouden en Loesje-posters opgehangen om meer aandacht te krijgen.  Spectrum ondersteunt deze werkgroep.