Het Ambachtsplein, het beste van drie werelden

Nogal wat jongeren lopen vast in het regulier beroepsonderwijs of zitten (daardoor) werkloos thuis. Toch hebben ook zij vaak hun dromen voor de toekomst en talenten die het waard zijn om te ontwikkelen. Waar BOL en BBL een brug te ver zijn, komt BAL in beeld: de Bewust Alternatieve Leerweg en daarmee Ambachtsplein.

Het Ambachtsplein biedt jongeren het beste van drie werelden in de vorm van drie verschillende opleidingen. Jongeren leren hier anders, maar van alles tegelijk. Ze gaan niet naar school, maar naar hun werk in een kleinschalige, veilige setting. Onze persoonlijke aanpak motiveert en leidt tot aanwijsbaar goede resultaten.

Spectrum heeft in het najaar van 2016 en in het voorjaar van 2017 samen met medewerkers van Ambachtsplein een verkennende stakeholdersanalyse uitgevoerd in en rondom de regio Arnhem/Elst. Middels een netwerkbijeenkomst/lunchexcursie op locatie Ambachtsplein heeft een 20-tal stakeholders kennis gemaakt met het Ambachtsplein en zijn waardevolle contacten gelegd voor verkenning tot samenwerking. Met als doel: Jongeren een vak leren en op eigen kracht verder!

Voor de toekomst moet deze investering geborgd worden. In het project Accountmanager Ambachtsplein is Spectrum ingezet voor een tijdelijke accountmanager. In deze rol worden de huidige netwerken geborgd en benut om nieuwe samenwerkingen te verwezenlijken. “Jongeren een vak leren op eigen kracht” is geen standaard in het onderwijs/welzijn en daarom fungeert Spectrum als extern adviseur en worden de partners van het Ambachtsplein geïnformeerd over de praktische en financiële mogelijkheden, waarbij de doelgroep het best geholpen is.

Jongeren die de opleiding en/of certificering voltooien zijn trots en een stap dichterbij hun eigen loopbaan. Wat wil je nog meer?