Hoogbegaafd in Arnhem

Voor ouders van hoogbegaafde kinderen is het vaak een zoektocht om er achter te komen wat er met hun kind aan de hand is. In Arnhem wil een aantal ouders dat er meer aandacht komt voor hoogbegaafdheid. Zodat het voor hoogbegaafde kinderen fijner wordt om in Arnhem op te groeien. En om de zoektocht voor andere ouders makkelijker te maken. Ze hebben Spectrum gevraagd daarbij te ondersteunen.

De ouders hebben allerlei ideeën om hoogbegaafdheid op de Arnhemse kaart te zetten. Spectrum helpt deze ideeën te structureren. Waar gaan we eerst mee aan de slag? En wie pakt wat op? Met behulp van online platform Part-up communiceren de ouders met elkaar. Het biedt ook de mogelijkheid om het netwerk steeds verder uit te breiden. Geïnteresseerden kunnen zich bij Part-up aansluiten.

Spectrum zorgt voor verbinding. We zorgen ervoor dat ouders met elkaar in gesprek blijven over wat ze willen bereiken en over hoe ze dat willen doen. Zodat er energie blijft en er ook tastbare resultaten worden gehaald. Zo zijn alle lokale politieke partijen bijvoorbeeld bereikt en ligt er een plan om de digitale informatie voor ouders meer te bundelen. Ook verbindt Spectrum dit Arnhemse initiatief aan het netwerk hoogbegaafdheid dat in de Achterhoek actief is. Om van elkaar te leren en de jongeren een zo fijn mogelijke jeugd te bieden.