iWorkspace

De overheid trekt zich terug en de inwoner moet steeds meer zelf gaan regelen. Hierdoor wordt er een groter beroep gedaan op het vermogen van mensen om dingen zelf te kunnen en te willen organiseren. We zien dat er genoeg animo is om iets te gaan doen voor het maatschappelijk belang, alleen missen mensen vaak het netwerk, de expertise en geld. Naar het goede voorbeeld van Arcon in Overijssel ondersteunt Spectrum de inwoners van Gelderland ook hierbij door het opzetten van broedplaatsen voor burgerinitiatieven: iWorkspace.

Wat is een iWorkspace
Een iWorkspace is een broedplaats voor burgerinitiatieven. Het bestaat uit een team adviseurs (vrijwilligers) die door Spectrum worden getraind en gecoacht, zodat ze de burgerinitiatieven kunnen ondersteunen. Deze adviseurs zitten een paar keer per week in hun plaatselijke bibliotheek waar de initiatieven terecht kunnen voor advies. Een inwoner zit met een idee, maar weet niet waar te beginnen. Dan is het spreekuur op een iWorkspace het ideale startpunt. Naast de expertise, een netwerk en informatie over fondsen is een iWorkspace ook een werkplek en een plek voor ontmoeting, waar inspiratie opgedaan kan worden bij andere initiatieven. Zo organiseert iWorkspace regelmatig workshops over uiteenlopende onderwerpen. De inwoner blijft eigenaar van het idee en houdt ook de regie in handen. De adviseur helpt alleen waar nodig.

Spectrum begeleidt
Geïnteresseerde bibliotheken kunnen zich aansluiten, waarna vrijwillige adviseurs worden geworven en getraind/gecoacht. Spectrum begeleidt het hele proces en ondersteunt de adviseur in het contact met de bibliotheken, gemeenten en andere adviseurs. Daarnaast bieden wij onze expertise en uitgebreide netwerk: professionals, hogescholen en fondsen.

Website iWorkspace
Download Flyer iWorkspace Download
Contactpersoon