• Jongeren als ervaringsdeskundige in de jeugdzorg

Jongeren als ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg

Wie zouden er beter mee kunnen helpen om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren dan de jongeren die deze zorg aan den lijve hebben ondervonden? Zij kunnen een maatje zijn voor een jongere in de jeugdzorg, of voorlichting geven aan medewerkers op basis van hun eigen ervaringen. Ook worden ze gevraagd voor gastlessen, workshops en advies. 

In het project Jongeren als ervaringsdeskundige in de jeugdzorg zorgt Spectrum in samenwerking met het Jongerennetwerk Gelderland, Zorgbelang Inclusief en Gelderse jeugdzorginstellingen voor training, begeleiding en intervisie van jongeren die zich willen inzetten vanuit hun eigen ervaringen met jeugdzorg. Er zijn drie trainingen geweest, twee in Nijmegen en een in Apeldoorn, er hebben 34 jongeren deelgenomen en 29 van hen hebben het certificaat gehaald.
Het Gelderse project is aangesloten bij het landelijke project “ExpEx” (experienced experts).
Kijk op www.expex.nl. Je kunt je ook abonneren op de Nieuwsbrief

Wat houdt het project in?
In het project staan de ervaringsdeskundige jongeren (18 – 27 jaar) centraal. Zij krijgen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en hun ervaring een plek te geven. Na een training Werken met eigen ervaring kunnen zij zich op verschillende manieren inzetten:
- door een maatje te zijn voor een jongere die te maken heeft met jeugdzorg,
- door voorlichting en workshops te geven op scholen en bij gemeenten,
- door advies te geven hoe de jeugdzorg kan verbeteren.

Drie keer effect
Het project Jongeren als ervaringsdeskundige in de jeugdzorg bereikt meerdere en heel verschillende resultaten.

  • Voor de ervaringsdeskundige jongeren is het project een enorme stimulans van hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. Ze worden gevraagd vanwege hun deskundigheid. Veel besluiten over het project nemen zij zelf.
  • Voor jongeren in de jeugdzorg is het belangrijk om een maatje te hebben die hen helpt hun sociale netwerk te versterken. Vooral als ze 18 worden en uitstromen uit de jeugdzorg is dat zinvol.
  • Voor gemeenten, bijvoorbeeld wijkteams, (zorg)instellingen en onderwijs is de kennis van de ervaringsdeskundigen van grote waarde. Ze krijgen advies van binnenuit hoe de jeugdzorg en de samenwerking met jeugdzorg beter kan.

Levenservaring inzetten
De training Werken met eigen ervaring wordt door jonge ervaringsdeskundigen gegeven. Jongeren die gebruik hebben gemaakt van een maatje, kunnen doorgroeien en zelf een training tot maatje volgen. Of andere activiteiten ondernemen waarin ze hun levenservaring ten goede kunnen inzetten.
 

* * * * *  QUOTES * * * * *
“Glenn en Demi waren een doorslaand succes op de dag. Gaf een hoop energie en inzicht. En ook handvatten hoe je dat nu doet, een jongere aan tafel krijgen: je kunt daar dus een organisatie als ExpEx voor inzetten!”

Joanne van den Eijnden, adviseur Transformatie, Onderwijs en Jeugdhulp bij het Nederlands Jeugdinstituut, organiseerde op 15 mei een 'Learn and share' in Emmen, over doorlopende ondersteuning (18-/18+) aan jongeren.

“Er waren alleen oude mensen, maar het was wel gezellig. Het ging over 18 – 27 jarigen. We hebben eigen ervaring verteld en meegedacht over wat beter kan.” 

Ervaringsdeskundige Glenn

Na de bijeenkomst ben ik gevraagd voor een interview voor de Nji Nieuwsbrief.”
Ervaringsdeskundige
Demi
* * * * *
Lees het blog Een weekend weg met de ExpEx-familie van Maurits Boote, ambassadeur en trainer (11-06-2017).

  • Thema Maatschappelijk vastgoed
  • Adviseur(s)

Koninklijke ontmoeting

Op 6 juni 2018 gingen twee ervaringsdeskundige jongeren, samen met projectleider Elise Roelofse, in gesprek met koningin Màxima en staatssecretaris Paul Blokhuis (niet op de foto) op het congres De Basis op orde van het Kansfonds.

ervaringsdeskundige jongeren in gesprek met koningin Maxima

Het project ExpEx wordt mede mogelijk gemaakt door Kansfonds

Kijk ook op de openbare Facebookpagina