• Jongeren als ervaringsdeskundige in de jeugdzorg

Jongeren als ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg

Wie zouden er beter mee kunnen helpen om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren dan de jongeren die deze zorg aan den lijve hebben ondervonden? Zij kunnen een maatje zijn voor een jongere in de jeugdzorg, of voorlichting geven aan medewerkers op basis van hun eigen ervaringen.

In het project Jongeren als ervaringsdeskundige in de jeugdzorg zorgt Spectrum in samenwerking met het Jongerennetwerk Gelderland, Zorgbelang Gelderland en Gelderse jeugdzorginstellingen voor training, begeleiding en intervisie van jongeren die zich willen inzetten vanuit hun eigen ervaringen met jeugdzorg. Er zijn drie trainingen geweest, twee in Nijmegen en een in Apeldoorn, er hebben 34 jongeren deelgenomen en 29 van hen hebben het certificaat gehaald.
Het Gelderse project is aangesloten bij het landelijke project “ExpEx” (experienced experts).
Kijk op www.expex.nl

Wat houdt het project in?
Doel van het driejarig project: minimaal 24 jongeren (jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar) zijn opgeleid tot ervaringsdeskundige en krijgen een rol in de Gelderse jeugdzorg. Jongeren in de jeugdzorg krijgen als versterking van hun sociale netwerk een ervaringsdeskundige jongere als maatje.
Jongeren die gebruik hebben gemaakt van een maatje, kunnen doorgroeien en zelf een training tot maatje volgen. Of andere activiteiten ondernemen waarin ze hun levenservaring ten goede kunnen inzetten.

Het biedt jongeren ruimte om hun talenten te ontwikkelen en hun ervaring een plek te geven door als ervaringsdeskundige een rol te spelen in de (nieuwe) jeugdhulp. De ervaringsdeskundige jongeren worden ingezet binnen instellingen, maar ook daarbuiten, onder andere op scholen en bij gemeenten (bijvoorbeeld wijkteams). Minimaal twee ervaringsdeskundigen worden zelf opgeleid om de training Werken met eigen ervaring te kunnen geven.

Derde training in Apeldoorn
De derde Gelderse ExpEx-training voor jongeren Werken met eigen ervaring is in mei afgesloten. Alle tien deelnemers hebben het certificaat gehaald (zie foto). De trainer van deze groep komt uit de eerste groep in Nijmegen, de co-trainer uit de tweede groep, en zij zijn gecoacht door de landelijke trainer van ExpEx. We hebben nu dus twee ‘eigen’ trainers beschikbaar.

* * * * *  QUOTES * * * * *
“Glenn en Demi waren een doorslaand succes op de dag. Gaf een hoop energie en inzicht. En ook handvatten hoe je dat nu doet, een jongere aan tafel krijgen: je kunt daar dus een organisatie als ExpEx voor inzetten!”

Joanne van den Eijnden, adviseur Transformatie, Onderwijs en Jeugdhulp bij het Nederlands Jeugdinstituut, organiseerde op 15 mei een 'Learn and share' in Emmen, over doorlopende ondersteuning (18-/18+) aan jongeren.

“Er waren alleen oude mensen, maar het was wel gezellig. Het ging over 18 – 27 jarigen. We hebben eigen ervaring verteld en meegedacht over wat beter kan.” 

Ervaringsdeskundige Glenn

Na de bijeenkomst ben ik gevraagd voor een interview voor de Nji Nieuwsbrief.”
Ervaringsdeskundige
Demi
* * * * *
Lees het blog Een weekend weg met de ExpEx-familie van Maurits Boote, ambassadeur en trainer (11-06-2017).

Koninklijke ontmoeting

Op 6 juni 2018 gingen twee ervaringsdeskundige jongeren, samen met projectleider Elise Roelofse, in gesprek met koningin Màxima en staatssecretaris Paul Blokhuis (niet op de foto) op het congres De Basis op orde van het Kansfonds.

ervaringsdeskundige jongeren in gesprek met koningin Maxima

Het project ExpEx wordt mede mogelijk gemaakt door Kansfonds

Kijk ook op de openbare Facebookpagina
Contactpersoon