Kenniscafés Gelderland

Organiseert u samen met andere bewoners in uw wijk activiteiten die bijdragen aan de onderlinge betrokkenheid en verbinding? Dragen uw activiteiten bij aan een sociale samenleving? Heeft u ideeën en wilt u een burgerinitiatief opstarten? De antwoorden op dit soort vragen worden besproken bij het Kenniscafé. Dit is een gratis bijeenkomst, georganiseerd door het Oranje Fonds, Provincie Gelderland en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Wij informeren u tijdens deze avond over de steun die het Oranje Fonds, de Leefbaarheidsalliantie en de Provincie Gelderland uw organisatie of initiatief kunnen bieden. Daarnaast inspireren we met een voorbeeldinitiatief, delen we van ervaringen en inzichten én wordt u uitgedaagd uw eigen organisatie of initiatief onder de loep te nemen. 

Wanneer?
Het laatste Kenniscafé was op dinsdag 2 oktober 2018 in Voorthuizen.

Meer informatie?
Meer informatie over de kenniscafés vindt u op deze webpagina