Koerdisch Cultureel Centrum in Arnhem

Het Koerdisch Cultureel Centrum van Arnhem wil zich graag meer met de buurt waarin zij gevestigd is verbinden. Maar hoe pak je dat aan? Wat werkt wel en wat niet? Het centrum heeft Spectrum gevraagd hierbij te ondersteunen.

Spectrum stimuleert de interactie tussen het Koerdisch Cultureel Centrum en de buurtbewoners. Ze zorgt ervoor dat buurtbewoners en bezoekers van het centrum elkaar ontmoeten. Ook gaat ze in gesprek over mogelijkheden van het delen van de ruimte: waar heeft de buurt behoefte aan? Wat kan het Koerdisch Cultureel Centrum bieden? Daarnaast is er ook aandacht voor het bieden van hulp of activiteiten aan specifieke doelgroepen. Zowel in de buurt als in de Koerdische gemeenschap zijn bijvoorbeeld ouderen of mensen die eenzaam zijn. Er worden verbindingen gelegd, zodat het Koerdisch Cultureel Centrum voor een breder publiek een plek is waar je je welkom voelt.

Contactpersoon