Mantelzorgbeleid evalueren en vernieuwen

Vijf gemeenten in het Land van Cuijk willen hun gezamenlijke mantelzorgbeleid evalueren. Wat ging er goed en welke aspecten zijn belangrijk voor nieuw beleid? De gemeenten vragen uitdrukkelijk om ook de mantelzorgers zelf te betrekken om antwoord te krijgen op die vragen. Dat past goed bij de aanpak van Spectrum.

Spectrum stelt, in samenspraak met een projectgroep, een vragenlijst op voor mantelzorgers om hen te bevragen op hun welbevinden en mogelijke behoefte aan ondersteuning. In vier groepsgesprekken met mantelzorgers gaan we dieper in op de uitkomsten van de vragenlijst. Wat hebben mantelzorgers nodig om in balans te blijven? Welke ondersteuning zou hen daarbij helpen? En wie kan die ondersteuning bieden?

Tegelijkertijd gaat Spectrum in gesprek met tien organisaties in zorg en welzijn om hen over de ondersteuning van mantelzorgers te bevragen. Wat betekenen zij voor mantelzorgers en hoe zien zij hun rol? Wat is hun visie op de toekomst? Hoe kijken zij tegen de samenwerking met andere organisaties aan? Hoe zien zij de verbinding tussen formele en informele zorg?

Mantelzorgers ‘zien’ en eventuele overbelasting bijtijds signaleren, kan immers niet de verantwoordelijkheid zijn van één organisatie. Met de input van alle betrokken partijen en de mantelzorgers geeft Spectrum aanknopingspunten voor een breed gedragen mantelzorgbeleid.