Mantelzorgbarometer

Iedere gemeente wil graag een antwoord op de vraag: wie zijn onze mantelzorgers? Hoe gaat het met hen, in deze tijd van transities? 

Mantelzorgers Vinden, Verbinden, Versterken en Verlichten, dat is de opdracht waar gemeentes voor staan. Spectrum heeft een instrument ontwikkeld om de draagkracht en draaglast van de mantelzorgers in een gemeente in beeld te brengen: de Mantelzorgbarometer. Een barometer meet de luchtdruk; de Mantelzorgbarometer meet in welke mate de mantelzorgers onder druk staan. Dit geeft de gemeente gerichte informatie om, geheel in de lijn van de transformatiegedachte, haar beleid vorm te geven en de ondersteuning aan mantelzorgers te versterken of wellicht anders in te richten.

In oa. Ede en Tiel hebben wij ervaringen opgedaan met de Mantelzorgbarometer.

De Mantelzorgbarometer geeft inzicht in vraagstukken als:

  • Wie zijn de mantelzorgers in deze gemeente en wat is hun relatie met degene voor wie ze zorgen?
  • Hoe beoordelen mantelzorgers hun welbevinden? Wat motiveert hen en wat ervaren zij juist als zwaar?
  • In hoeverre sluit het huidige ondersteuningsaanbod binnen de betreffende gemeente aan op debehoefte van de mantelzorgers?
  • Wat is de aard en de omvang van de ondersteuning die mantelzorgers wensen, kortom: waar liggen de verbeterpunten voor de gemeente?
  • Welke wensen hebben mantelzorgers ten aanzien van het Mantelzorgcompliment?
  • Hoe kijken mantelzorgers aan tegen de (mogelijke) samenwerking met professionals en vrijwilligers

 

Download Flyer Mantelzorgbarometer Download