• Milieuthermometer Zorg en Greendeal Duurzaamheid

Milieuthermometer Zorg en Greendeal Duurzaamheid

De zorgsector is een grootverbruiker van water, energie en andere grondstoffen. Om lokale milieudoelstellingen te halen, is het van belang dat ook de zorgsector verduurzaamt. Milieu Platform zorg heeft -als reactie op toenemende wet en regelgeving- een eigen verduurzamingsinstrument ontwikkeld: de Milieuthermometer Zorg.

In Zeist willen ze in 2030 energieneutraal zijn. De Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru) heeft Spectrum gevraagd te helpen om deze doelstelling te behalen. In de regio Utrecht introduceerde Spectrum - in nauwe samenwerking met de gemeenten Veenendaal en Utrechtse Heuvelrug- de Milieuthermometer Zorg. Meer dan 20 zorgpartijen zijn benaderd en geïnformeerd door Spectrum. Ook gingen we in gesprek met 10 gemeenten om de Greendeal te tekenen en om (regionaal) meer samen te gaan werken.

De eerste gemeenten en zorgpartijen hebben tijdens een feestelijke informatiebijeenkomst in januari 2018 de samenwerkingsovereenkomst c.q. Greendeal getekend en zetten de eerste stappen richting een energie neutrale omgeving. Veel van de aanwezige zorginstellingen gaven aan geïnteresseerd te zijn en ondertekening te overwegen. Het project is na een succesvolle interim-periode weer overgedragen aan de Odru, die de komende tijd aan de slag gaat met gemeenten en de sector om het project verder uit te rollen en concrete afspraken te maken.