Mogen honden hier spelen?

De Meengatstraat in Brummen ligt aan de rand van het dorp. Aan de ene kant is bebouwing en de andere kant bestaat grotendeels uit weiland. Er is ooit sprake geweest van volledige bebouwing, maar die plannen zijn van tafel. Nu ligt er een plan om een hondenspeelveld aan te leggen op een deel van het weiland. Sommige buurtbewoners zijn tegen en anderen zijn juist voor. Wat nu?

Het komt natuurlijk vaker voor dat er een groep voor- en tegenstanders is bij een plan. De leefbaarheidsalliantie luistert naar beide geluiden. En gaat op zoek naar waar de verschillen vandaan komen. Een aantal van de inwoners geeft aan dat ze niet betrokken zijn geweest bij de nieuwbouw van een school in hun straat. Zo is er wat argwaan ontstaan richting de gemeente.

Door goed te luisteren, door te vragen en de dialoog aan te gaan wordt met alle betrokken inwoners, dorpsraad en gemeente een passend plan gemaakt. De alliantie ondersteunt om tot dit plan te komen. En de uitkomst? Die is vooraf niet te voorspellen.