Ondersteuning nieuwkomersonderwijs

Jarenlang werden internationale schakelklassen (ISK) vooral bezocht door kinderen van arbeidsmigranten uit Oost-Europa, buitenlandse sporttalenten die bij Nederlandse clubs kwamen en een klein aantal vluchtelingenjongeren. Maar met de komst van veel voornamelijk Syrische en Eritrese vluchtelingen vanaf 2015, verviervoudigde het aantal kinderen dat naar de schakelklassen ging. ISK ’t Venster in Arnhem vroeg Spectrum om hulp.

Internationale schakelklassen zijn bedoeld voor kinderen die net in Nederland zijn, de taal nog niet spreken en 12 jaar of ouder zijn. Voordat ze naar het reguliere voortgezet onderwijs kunnen, volgen de kinderen een of twee jaar lang Nederlandse les en nog een paar andere vakken. Vanaf 2015 werden er snel veel nieuwe schakelklassen uit de grond gestampt. Er waren veel docenten en mentoren nodig. Maar hoe ga je om met kinderen uit onbekende culturen? Hoe ga je om met kinderen die trauma’s hebben? En hoe richt je de organisatie in?

Spectrum keek wat nodig is en gaf advies. We boden trainingen aan voor de docenten en mentoren op het gebied van cultuursensitief en traumasensitief werken. In het begin was veel persoonlijke begeleiding nodig. Daarna kon meer structuureel gebouwd worden: het ondersteuningsteam organiseren, deskundigheid inhuren waar nodig, contact zoeken met andere ISK’s.

Eerst was het vooral veel brandjes blussen. Maar inmiddels wordt veel geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering. Zo zijn we nu bezig met een scholingstraject voor een groep mentoren om de kwaliteit van het mentoraat te bestendigen, zodat zij collega’s kunnen begeleiden en ondersteunen. Op die manier is onze hulp na een tijd niet meer nodig.

Wat nu speelt, is dat de kinderen vanuit de ISK’s doorstromen naar regulier of speciaal voortgezet onderwijs en ROC’s. Daar mist soms nog kennis over hoe je om kan gaan met andere culturen, kinderen die een trauma hebben of nog complexere casussen. We zijn nu contacten aan het leggen met deze organisaties en kijken hoe we met hen kunnen samenwerken.

Wilt u meer informatie over de begeleiding die wij kunnen bieden op het gebied van nieuwkomersonderwijs? Neem contact op met Réka Incze.