• Participatief naar een gedragen grondstoffenbeleid

Participatief naar een gedragen grondstoffenbeleid

Gemeente Epe staat voor de uitdaging om tot een gedragen afvalbeleid te komen. De kern van het beleid betreft meer grondstofscheiding, minder restafval, gelijkblijvende kosten en inwonerstevredenheid. Omdat het huidige plan tot veel weerstand bij inwoners heeft geleid is het tijdelijk stopgezet. Voor de gemeente is Spectrum een goede partner om te komen tot een gedragen advies van de inwoners hoe het beleid wel gerealiseerd moet worden.

Voor deze opdracht is Spectrum een samenwerking aangegaan met de organisatie Avalon advies die veel kennis heeft over afvalstromen. Gezamenlijk wordt invulling gegeven aan het participatieve proces wat leidt tot diverse scenario’s die ook doorgerekend worden.

In onze aanpak is luisteren naar behoefte, van alle partijen en naar elkaar, van groot belang.  We maken gebruik van de bestaande netwerken en infrastructuren en waar nodig creëren we nieuwe. Onze aanpak is gericht op dat inwoners mede-eigenaarschap nemen over de opgave zodat participatie blijvend is.

Het gaat in de opdracht om een gedrags- en acceptatiekwestie. Omdat er iets extra’s gevraagd wordt zullen er altijd bewoners zijn die bezwaren hebben. Wij maken deze bezwaren overkomelijk zodat iedereen mee kan in de nieuwe wijze van afvalinzameling.