• Participatieproject Spectrum & Rijnbrink De Laar

Participatieproject Spectrum/Rijnbrink De Laar

Hoe creëer je meer kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en hoe doe je dat in de wijk? Niet door oeverloos  te vergaderen, maar door samen doen! Dat is het motto van het participatieproject Spectrum Rijnbrink De Laar. Door het maken van verbindingen in de wijk waarin de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen,  ondernemers en de inwoners ieder hun rol nemen, is concreet een aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op de werkvloer nu aan de slag.

Het Participatieproject Spectrum/Rijnbrink De Laar is een initiatief van Spectrum. In dit project werken het sociale wijkteam De Laar en Elden, gemeente Arnhem, Pluryn, Siza, RIBW, Rijnstad, VIA Arnhem en sociaal ondernemer Rijnbrink samen.

Dit project is  een win-win  voor iedereen! Ondernemers willen  graag sociaal ondernemen, maar weten niet altijd hoe. Zorginstellingen zoeken mogelijkheden voor dagbesteding/beschut werken. Sociale wijkteams streven naar meer participatie in de wijk. De gemeente wil  graag  dat alle inwoners  kunnen meedoen in de maatschappij. En mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen meedoen en meer perspectief op werk.

Sjaan Rattink, sociaal wijkteam: “Je hebt gewoon iemand nodig, die het initiatief neemt om de verbindingen te maken en dit aanjaagt”. Spectrum pakt die rol: helpt, faciliteert en verbindt! 

Contactpersoon