• Radicalisering onder jongeren mag je niet onderschatten!

Radicalisering onder jongeren mag je niet onderschatten!

Dat er sprake is van betrokkenheid bij de oorlog in Syrië en ook Nederlandse jongeren naar Syrië vertrekken staat als een paal boven water! Het zal zeker niet blijven bij de groep jongeren die al vertrokken is, maar het is ook niet zo dat er honderden jongeren klaar staan om naar Syrië te vertrekken. De zorg gaat uit naar de jongeren die vertrokken zijn of willen vertrekken. Waarom vertrekken jongeren naar Syrië? 

Een vraag die veel mensen bezighoudt en waar niet één concreet antwoord op is. Vele jongeren romantiseren of idealiseren zo’n religieuze strijd. Jongeren zijn bezig hun eigen identiteit te ontwikkelen. Sommigen worden daarin goed omkaderd en krijgen veel steun van hun omgeving. Zij zijn dan ook veel minder vatbaar voor fanatiek gedachtegoed. Anderen zijn op zoek naar zingeving en naar een plaats waar ze zich thuisvoelen. Deze jongeren zoeken antwoorden op hun vragen of oplossingen voor hun problemen en vinden die niet altijd bij hun ouders, school of vrienden. Onlangs nog werden onze adviseurs hierover geïnterviewd door het TV programma Editie NL van RTL4 en door de NOS. (kijk hier voor het artikel en de video).

Radicalisering onder jongeren mag niet onderschat worden. Het gedrag van slechts enkelen kan grote effecten op de samenleving hebben. Het risico dat deze jongeren na terugkomst (verder) radicaliseren is reëel. Het tegengaan van radicalisering vereist een gezamenlijke inspanning van de overheid, de Islamitische gemeenschap en de zelforganisaties zoals verenigingen en moskeeën. De Islamitische gemeenschap en zelforganisaties hebben een belangrijke rol in het signaleren van radicalisering en betrokkenheid tonen bij het vinden van een gepaste aanpak. Tenslotte kun je werken aan het tegengaan van radicalisering met een radicale aanpak, en daarin kan de Islamitische gemeenschap een grote rol in spelen.

De afgelopen maanden keerden de eerste Nederlandse jihadisten terug. Er is nog geen specifiek beleid ten aanzien van deze groep. Gemeenten zijn nog zoekende hoe deze jongeren de juiste aandacht, opvang en ondersteuning te geven. Spectrum kan daarbij een helpende hand bieden. Onze adviseurs ondersteunen en adviseren gemeenten en organisaties bij vraagstukken rondom radicalisering. We geven trainingen zodat professionals radicalisering van jongeren vroegtijdig herkennen. We helpen gemeenten die bereid zijn een plan van aanpak te maken ten aanzien van radicalisering in hun gemeente. Daarnaast treden wij op als dialoogleider of gespreksleider. Ook kan Spectrum een grote rol spelen bij het dichten van de kloof, die er nog vaak is, tussen gemeenten en moskeeën.

 

Contactpersoon